top of page

Obezite Covid – 19 ile Ölüm Riskini Arttırıyor mu?

Güncelleme tarihi: 29 May 2021


Yapılan araştırmalarda Covid - 19 yakalanan obez insanlar daha hızlı yoğun bakıma geçiyorlar ve yoğun bakımda ölüm oranı çok yüksek
Obezite Covid 19 ile Ölüm Riskini Arttırıyor.

Obezite Dünyanın En Büyük Pandemisi

Dünya Sağlık Örgütü Obeziteyi Dünyanın en büyük pandemisi olarak tanımlıyor. Obezite Covid – 19 Ölüm Riskini Arttırıyor mu sorusunun cevabı günümüzde birçok insanı ilgilendiren bir bilgi. Çünkü Dünya da https://www.worldometers.info/tr/ sayfasının 11.05.2021 tarihli verilerine göre 782.565.135 obez ve 1.710.052.412 aşırı kilolu insan yaşamakta. Bu istatistik sonuçlar covid -19 pandemisinin daha etkin olduğunu gösterir mi? Obezite covid -19 ile birlikte insan yaşamı risk devasa bir risk oluşturuyor mu? Covid – 19 ile Obezite arasında dünyadaki ölüm artışları arasında orantısal bir bağlantı var mı? Bu çerçevede yazılmış makalelere dayanarak sizleri bilgilendirmek istedik.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu olan Koronavirüs-2 (SARS-CoV-2), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Koronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırılan hastalığın etkeni olan yeni tip koronavirüstür. İlk görüldüğü yer olan Çin’in Wuhan şehrinde başlamış ve bütün dünyaya hızla yayılmıştır. İnsandan insana çok hızlı bulaşabilen COVID-19, yaş ile ilişkili olmakla birlikte hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar vb. komorbiditesi olan bireylerde daha şiddetli seyretmektedir. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan Obezite Covid – 19 hastaların yakalanan hastaların hastanede kalma sürelerini, entübe olmalarını ve ölüm oranlarını çok ciddi olarak etkilediği bilimsel ve hastane sonuçları ile kanıtlanmış görülüyor.

Dünya sağlık örgütü obeziteyi dünyanın en büyük pandemisi olarak tanımlıyor. Dünya Sağlık Örgütü beden ağılığının kadınlarda %20 - %25 erkeklerden %15 - %18’nin oranının üzerinde yağ dokusuna sahip olan insanları obez olarak tanımlamaktadır. Obezite bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Obezite önlenebilir hastalıklarda ölüm nedeni sıralamasında dünya da birinci sırada yer almaktadır. Artan obezite prevalansı tüm dün yada büyük bir sağlık problemidir. Obezitenin bulaşıcı hastalıklar üzerinde rolü artmıştır. Obezite prevalansındaki artış ile H1N1 influenza A (2009) pandemisi ile obezite ilk kez hastalık şiddeti ve mortalite için risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Bugün günümüzde Obezite covid – 19 pandemisi bağımsız olarak risk faktörü olarak değerlendirilmekte.


Obezite, Covid – 19’lu Hastaların Hastaneye Yatma Hızlarını Etkiliyor mu?

Obezite, Covid – 19’lu Hastaların Hastaneye Yatma Hızlarını Etkiliyor mu sorusuna bilimsel kaynaklardan olumlu haberler gelmiyor. Dünya Obezite Federasyonu bildirisinde obez insanlarda ölüm oranlarının 10 kat daha fazla olduğunu açıklandı. Covid-19’dan dolayı yaşamını kaybeden 2,5 milyon kişiden 2,2 milyonu obezitenin yaygın olduğu ülkelerde gerçekleştiğini belirtildi. Hekimler, komplikasyon yaşayan covid – 19 hastalarının çoğunun aşırı kilolu obez insanlar olduklarını açıklıyorlar. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), obez insanların Covid – 19 ile birlikte yüksek riskli grupta bulunduğunu tanımladılar. Covid – 19 kültür, ekonik durum, ülke ayrımı yapmıyor ancak obez bireylerde risk çok yüksek. Ve risk çoğu zaman insan yaşamına neden oluyor.


Shenzen Üçüncü Halk Hastanesine başvuran 383 COVID-19 hastası değerlendirildi. Başlangıçta,% 32 fazla kilolu ve % 10.7 obez idi. Aşırı kilolu hastalarda 2.42 kat daha yüksek şiddetli pnömoni (zatürre) gelişme olasılığı gözlemlendi. Bu çalışma da önemli bir veri daha obez erkeklerin ciddi pnömoni geliştirmeye oranı 5.7 kat daha yüksek tespit edildi.


Jennifer Lighter ve ekibinin yaptığı bilimsel araştırmaya göre; 60 yaşın altındaki hastalar için, VKİ 30-34 hastalarının yoğun bakım ünitesine sevk edilme olasılıkları 1.8 kat daha fazlaydı. VKİ 35 ve üzeri hastalarda ise yoğun bakıma sevk riski 3.6 kat daha fazlaydı!

Almanya Diyabet Araştırma Merkezi'nden Dr. Norbert Stefan, çalışmanın başyazarı olarak Medical News Today'e şunları söyledi:

" Obezitenin yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) ile enfekte olan kişileri daha şiddetli bir COVID-19 hastalığı ve muhtemelen ölüm riski için çok yüksek bir risk altına sokabileceği sonucuna vardık."


Obezite pandemi sürecinde yaştan sonra en büyük risk
Obezite Ölüm Riskini Arttırıyor

Obezite Ölüm Riskini Artırıyor mu?

Obezite ölüm riskini arttırıyor mu sorusunun sonuçları. Seattle'da, kritik derecede hasta COVID-19 hastaları üzerinde yapılan bir çalışma da benzer bulgular elde edildi. Bu analiz, obezite hastalarının % 85'inin mekanik ventilasyona ihtiyaç duyduğunu, buna karşılık obez olmayan hastaların % 64'ü mekanik ventilasyona ihtiyaç duydu. Dahası, obezite hastalarının % 62'si COVID-19'dan öldü, obezite olmayanların ise % 36'sı.


Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde yapılan araştırma sonucunda Covid-19 açısından hayati risk taşıyan gruplar şöyle sıralanmıştır:

1. Erkekler

2. 65 yaş üstü

3. Obezite

4. Kronik akciğer hastalıkları

5. Kalp hastalıkları

6. Diyabet

7. Aktif kemoterapi görenler

8. İmmunsupresif kullanan organ nâkili hastalar


Obezite Yapılan Araştırmalara da Yaştan Sonra En Büyük Risk Faktörü

Amerika Birleşik Devletlerin de COVID-19 pandemisi üzerinde en büyük çalışmalardan birinde Obezite yaştan sonra en büyük risk faktörü olduğu açıklandı.. Petrilli ve arkadaşlarının 1 Mart ve 2 Nisan tarihleri arasında NYU Langone Sağlık merkezindeki, COVID-19 pozitif çıkan 4.103 hastanın kayıtlarını incelediği çalışmada, bireylerin hastaneye yatış nedenleri incelendiğinde, obezitenin yaştan sonra, COVID-19’lular için en büyük risk faktörü olduğu belirlendi. Çalışmada yer alan Covid-19’lu hastaların hastaneye yatış nedenleri ve oranları incelendiğinde en önemli özelliğin 65 yaş üzeri olmak ve obezite olduğu görüldü. İlk belirleyici faktör yaştır ve sonrasında ise bunu obezite izlemektedir. Bu nedenle, obezite en önemli ‘’kronik’’ faktör olarak belirtilmiştir.


Obezite Covid -19’ Da Neden Bir Risk Faktörüdür?

Obezite Covid – 19’ de neden bir risk faktörüdür. Birçok nedenlerden dolayı obez olan insanlarda, aşırı kilolar vücutta sistemik olarak minimal düzeyde inflamasyona neden olmaktadır. Bu sonuç fazla kilolu obez insanları metabolik hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı hassasiyeti arttırmaktadır. Obez bireyler enfeksiyonlara karşı geç ve etkin olmayan antiviral immün yanıtlar sergilemektedir.

Vücut Kitle Endeksi yüksek kişilerin covid -19 yakalanmaları durumunda tedavi amaçlı kullanılan ilaçları ve aşıların etkinliğinin azaldığı hastalığın şiddetlendiği dönemde iyileşmene oranının yavaşladığı açıklanmıştır.


" Obeziteye sahip kişilerin, COVID-19'a karşı savunmada kritik öneme sahip olan hava yollarında daha yüksek direnç, daha düşük akciğer hacimleri ve daha zayıf solunum kaslarına sahip olma olasılığı yüksektir. Bu faktörler, bir bireyin zatürree geliştirme olasılığını artırır ve kalbe ek stres yükler."
" Obezite aynı zamanda diyabet, kalp hastalığı ve böbrek hastalığı ile ilişkilidir ve bunların tümü aynı şekilde pnömoni gelişme riskini artırır."

Memorial Bahçelievler Hastanesi Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Çağ, şişmanlık en büyük zararı solunum sistemine verdiği açıkladı. Özellikle Obezite de karın, karın içi, boyun ve kalpteki yağlanma ile birlikte insanlar solunum güçlüğü çekmeye başlarlar. Doğal olarak akciğerler yeterince hava girişi gerçekleşmez. Kanda oksijen oranı düşer. Bu tablo Covid – 19 yakalanan insanlar için çok önmli bir risk. Covid – 19 en çok solunum sistemini etkilemektedir.


Obezite Hastaları Neden Koronavirüsü Daha Ağır Geçiriyor?


  • Karındaki ve karın içindeki yağ dokuları nedeniyle obezite hastalarında akciğerin havalanması kısıtlanmaktadır.

  • Tıpkı astım hastalarındaki gibi hava yollarında daralma olmaktadır. Böylece hem akciğer hastalığı hem de oksijen azlığı gibi sebeplerle diğer organlarda da hasara yol açmaktadır.

  • Yağlar; karaciğer, dalak, lenf bezleri ve timüs gibi organlarda birikerek bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Özellikle batın içi yağ dokusu iltihap tetikleyici sitokin ve kimyasalları salgılayarak sitokin fırtınasını kolaylaştırmaktadır.

  • Obezlerde kolesterol, hipertansiyon, damar hasarı gibi hastalıklar ve kanın pıhtılaşma özelliği daha yoğundur.


Kaynaklar

  1. Petrilli, Christopher M., et al. “Factors associated with hospitalization and critical illness among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York City.” medRxiv (2020).

  2. Simonnet, Arthur, et al. “High prevalence of obesity in severe acute respiratory syndrome coronavirus‐2 (SARS‐CoV‐2) requiring invasive mechanical ventilation.” Obesity (2020).Watanabe Mikiko , et al. ‘’Visceral fat shows the strongest association with the need of intensive care in patients with COVID-19’’ Elsevier (2020).

  3. https://www.wtnh.com/news/health/coronavirus/what-you-need-to-know-about-obesity-and-covid-19/

  4. https://www.memorial.com.tr/

  5. https://www.saglik.org.tr/


Abdülkerim Değirmenci

Fizyoterapist - Eğitimci

Sağlıklı Yaşam ve Epigenetik Koçu Tel: 0 541 541 2639

Mail: degirmenci.ak@gmail.com


F.I.T Club Kilolarınızdan Özgürleşmek İçin Sende KATIL!...
10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page